سامانه ثبت سفارش پایا

02166381739 جایگزین ویزیتور
سامانه ثبت سفارش کالا

سامانه ثبت سفارش پایا

ارائه دهنده سامانه ثبت سفارش کالا برای شرکتهای پخش و تولید کنندگان مواد غذایی و محصولات سوپر مارکتی

در سامانه ثبت سفارش پایا، مهمترین قسمت فروش که همان ویزیتور حضوریست حذف شده و جای آن را یک سامانه ثبت سفارش که بر بستر اینترنت است، خواهد گرفت.ساختار سامانه به گونه ای طراحی شده که خریدار یا مغازه دار هر زمان که نیاز داشت محصول خود را سفارش داده و شرکت تولید کننده و یا شرکت پخش نیز به صورت آنلاین سفارش را دریافت کرده و محصول را تحویل خریدار دهد

سامانه ثبت سفارش پایا ، تنها سامانه ثبت سفارش در ایران می باشد که با بروز رسانی کسب و کارهای سنتی نه تنها قصد نادیده گرفتن مغازه داران و جایگزینی آنها با یک سوپر مارکت آنلاین را ندارد ، بلکه با فراهم آوردن امکانات بهتر نسبت به سیستم سنتی باعث ایجاد شرایطی بهتر و سود بیشتری نسبت به قبل خواهد شد.

سامانه ثبت سفارش کالا